Onze aanpak

Wanneer u kiest voor Channel16, dan zullen wij in eerste instantie als sparringspartner voor u optreden om tot het perfecte resultaat te komen. De pitch bestaat uit verschillende onderdelen.

Het is belangrijk dat we weten wat de doelgroep is van uw bedrijf, wat verwachten de klanten van uw bedrijf, welke producten en/ of diensten voert uw bedrijf en niet onbelangrijk, wat is de filosofie van uw organisatie Daarna concretiseren we desgewenst het plan van aanpak.

Training:

Iedere samenwerking heeft een goede voorbereiding nodig. Omdat dit in grote mate het resultaat van de samenwerking bepaalt, organiseert Channel16 ter voorbereiding een training. Tijdens de training worden onze medewerkers getraind op het script, op het gebied van producten, procedures en maken zij kennis met alle relevante zaken van uw bedrijf. Test: Na afronding van de training zal een test worden uitgevoerd. In een testomgeving worden praktijksituaties nagebootst.

Rapportage:

Maandelijks levert Channel16 een rapportage op met alle verrichte werkzaamheden. Iedere gesprek, chat en beantwoorde e-mail wordt vastgelegd in ons volledig geautomatiseerde softwaresysteem, zodat wij u nauwkeurig inzicht kunnen geven in de activiteiten.

Kwaliteitsbewaking:

Tijdens het project zullen de vaste kwaliteitsinstrumenten van Channel16 van kracht zijn. Deze houden in:

  • Steekproefsgewijs opnemen en beluisteren van telefoongesprekken
  • Dagelijks: 100% controle van alle activiteiten
  • Beoordeling en coaching op basis van deze gesprekken
  • Eventuele aangepaste training
  • Meeluisteren door contactpersoon opdrachtgever tijdens gesprekken
  • Tussentijdse evaluaties
  • Steekproefsgewijs controleren van de ingevoerde gegevens